česky russkiy english deutsch ukrainsky france

 Překlady, tlumočení a výuka ruského jazyka.Objednat

Od roku 2007 pro Vás zajišťujeme písemné překlady do ruského jazyka, překlady z ruského jazyka, tlumočnický servis a výuku ruštiny. Nabízíme individuální a firemní kurzy. Podívejte se na reference našich spokojených zákazníků.

 PROVÁDÍME NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY PŘEKLADŮ:

slovník

 • překlad textů z oblasti obchodu (prezentace, obchodní korespondence, nabídky atd.)
 • překlad právních dokumentů (kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, smlouva o spolupráci, pracovní smlouva, smlouva o pronájmu, smlouva o postoupení práv a povinností atd.)
 • překlad technické dokumentace (projektová dokumentace, manuály, návody k použití, školicí materiály, instrukce, předávací protokoly atd.)
 • překlad finančních dokumentů (účetní rozvahy, výsledovky atd.) 
 • překlad studijních a vzdělávacích textů (diplomové a ročníkové práce, referáty atd.)
 • překlad textů z oblasti medicíny (popis léčiv a potravinových doplňků, návody, propouštěcí zprávy, potvrzení o zdravotním stavu, lékařské zprávy pro pojišťovnu atd.)
 • překlad osobních dokladů (diplomy, vysvědčení, potvrzení, životopisy atd.)
 • umělecký překlad (literární texty)
 • překlad reklamních textů (marketingové prezentace, překlad propagačních materiálů atd.)
 • překlad webových stránek (úplný nebo částečný)
 • překlad jídelních a nápojových lístků
 • obecný překlad

  

orloj

 TLUMOČENÍ

 

 • tlumočení na obchodních jednáních v Praze, České republice i zahraničí
 • tlumočení na výstavách
 • tlumočení pro fyzické a právnické osoby
 • tlumočení po telefonu nebo po Skype

 

 

       © 2012 Profi překlady | info@profipreklady.eu | +420 736 635 020 | partneři